Usted está en: BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA Núm. 38 (2º semestre de 2007)

 

BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA Núm. 38 (2º semestre de 2007)

 

BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA Núm. 38 (2º semestre de 2007)

9,00 €

 

Regalar este libro

223 pp. 24x17. Enc. editorial. Servicio de Publicaciones de Santiago de Compostela, 2007.

 

Estudos: Francesca Blockeel: A literatura contra o silencio. Suso de ToroSimone Marcenaro: O emprego de modelos literarios na sátira política: entre Iberia e Provenza.María Xesús Nogueira Pereira: Dos índices onomásticos cunqueirianos: Merlín e familia vs Merlín y familia.Mari Jose Olaziregi: Panorama da poesía vasca actual.Veljka Ruzicka Kenfel / Lourdes Lorenzo García: A traducción de Literatura infantil e xuvenil en España e a súa situación particular nas comunidades autónomas bilingües.Documentos: Marta Neira Rodríguez: Textos poéticos e narrativos dirixidos á infancia de Celestino García Romero.Encontros: Manuela Palacios: En Santiago de Compostela con Mary O’Donnell.Blanca-Ana Roig Rechou / Isabel Soto: En Santiago de Compostela con Agustín Fernández Pla.Libros: Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González (eds.): Obra narrativa en galego de Amador Montenegro Saavedra (Marta Neira Rodríguez).Darío Xohán Cabana: Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo (San Froilán, 1959). (María Xesús Nogueira Pereira).Rosalía de Castro: Follas Novas / Hojas Nuevas. (Xosé Manuel Dasilva).José Antonio Gomes e Blanca Ana Roig Rechou (coords.): Grandes Autores para Pequenos Leitores. (Juan José Varela Tembra).Aurelio González (ed.): La copla en México. (Pedro Cerrillo).Ramón del Valle-Inclán: Mi bisabuelo. Facsímile del manuscrito autógrafo. (Euloxio R. Ruibal).Dario Villanueva: Da palabra no tempo. Estudos e ensayos de literatura. (Mar Fernández Vázquez).

Atención al cliente:
982 166628 - 684636505

 

 

Ver más noticias

© 2010 Lamardelibros.com Todos los derechos reservados

Política de privacidad

Barrio Río 2 - Piñeira · 27710 Ribadeo. Lugo · Tfno: 684636505 - 982166628 · info@lamardelibros.com