Usted está en: BOLETIN GALEGO DE LITERATURA, Vol. 27 (2002). LITERATURA E CINEMA

 

BOLETIN GALEGO DE LITERATURA, Vol. 27 (2002). LITERATURA E CINEMA

 

BOLETIN GALEGO DE LITERATURA, Vol. 27 (2002). LITERATURA E CINEMA

9,00 €

 

Regalar este libro

308 pp. Universidad de Santiago de Compostela. 2002.

 

LITERATURA E CINEMA Baixo a coordinación de Patricia Fra López e Mª. Teresa Vilariño • • Anxo Tarrío Varela: Presentación • • Patricia Fra e Mª Teresa Vilariño: Limiar ESTUDIOS: • Anxo Abuín González: O cinema ou a lóxica da remediación: mímese formal e reflexividade • Carmen Becerra: Aproximación ao estudio do espacio; o espacio literario e o espacio fílmico • José-María Bravo: Cine e traducción. A problemática da traducción do cine de Hollywood • Patricia Fra López: O guión dentro dos estudios da adaptación de textos literarios ao cine: The Last Tycoon, de Fitzgerald, Pinter e Kazan • Virginia Guarino: O audiovisual na posta en escena teatral • Ángel Luís Hueso Montón: O “histórico” como categoría interartística: cine, teatro • e novela • Mª Teresa Vilariño Picos: Representación (Fenomenoloxía da obra de arte cinematográfica) NOTAS:• Nuria Araúxo García: A polivalencia na escrita de Marguerite Duras, cara a un macrotexto: ¿novela, teatro, filme, poesía? • Juan Miguel Company Ramón: Enunciados e visibilidades. En torno a dúas versións cinematográficas dunha novela de Blasco Ibáñez • César Domínguez: Relacións interartísticas na obra de Hitchcock • Luis Miguel Fernández: A recreación fílmica: problemas e métodos • José Manuel González Herrán: Tres comezos de La Regenta: a novela (Leopoldo Alas, 1884-1885), o guión cinematográfico (Fernando Méndez-Leite, 1989-1991), a serie de televisión (Fernando Méndez-Leite, 1994-1995) • Ángel Otero Blanco: Adaptación cinematográfica, Estados Unidos e Século XXI • Juan A. Ríos Carratalá: Do escenario á pantalla: modelos de adaptación e outras • circunstancias • José Luis Sánchez Noriega: Un desafío ao esquecemento: El sur, de Víctor Erice DOCUMENTOS: • Xosé Luís Axeitos: Dos arquivos de Rafael Dieste ENCONTROS: • José M. González Herrán e Anxo Tarrío Varela: Encontro en Compostela con Xabier Villaverde e Suso de Toro LIBROS:• Carmen Becerra et al. (ed.): Lecturas: Imágenes. Congresos 32(Mercedes Comba) • Luis Miguel Fernández: Don Juan en el cine español. Hacia una teoría de la recreación fílmica (Susana Pérez Pico) • Roman Gubern: El eros electrónico (Miguel Sicart Vila) • La escenografía en el cine: El arte de la apariencia (Norma R. González) • James Naremore (ed.): Film Adaptation (Ángel Otero) • Carmen Peña Ardid (coord.): Encuentros sobre Literatura y Cine (Antonio J. Gil González) CREACIÓN:Suso de Toro

Atención al cliente:
982 166628 - 684636505

 

 

Ver más noticias

© 2010 Lamardelibros.com Todos los derechos reservados

Política de privacidad

Barrio Río 2 - Piñeira · 27710 Ribadeo. Lugo · Tfno: 684636505 - 982166628 · info@lamardelibros.com