Usted está en: FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA - BALEAR. XV Congrés celebrat á la ciutat de Ibissa els dies 26 y 27 de Maig del Any 1912.

 

FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA - BALEAR. XV Congrés celebrat á la ciutat de Ibissa els dies 26 y 27 de Maig del Any 1912.

 

FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANA - BALEAR. XV Congrés celebrat á la ciutat de Ibissa els dies 26 y 27 de Maig del Any 1912.

40,00 €

 

Regalar este libro

197 pp. y vuelta+1 h. Rústica. 23x16,8. Texto en catalán. Jaume Riera, impresor. Barcelona, 1912.

 

Organisme creat a Barcelona pel febrer del 1899 que reuní la major part de les societats i les cambres agrícoles patronals de Catalunya i les Balears.Pretengué la defensa dels interessos corporatius i la difusió de coneixements i de tècniques agrícoles. Tingué com a immediats precedents la Unió Agrícola de Catalunya (1889) i la Federació dels Gremis Agrícoles de Catalunya (1893). Promoguda i sostinguda sobretot per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, celebrà regularment congressos anuals (entre altres, a Manacor el 1907, a Tarragona el 1910, a Eivissa el 1912, a Maó el 1917 i a Lleida el 1920). El 1903 aconseguí la creació de la Unión Agraria Española, que reuní diferents federacions regionals d’Espanya. En foren presidents, entre altres, el marquès de Camps (1899-1901), Manuel Raventós (1903-04), Ignasi Girona (1906-07) i Joaquim d’Abadal (1908-10).

Atención al cliente:
982 166628 - 684636505

 

 

Ver más noticias

© 2010 Lamardelibros.com Todos los derechos reservados

Política de privacidad

Barrio Río 2 - Piñeira · 27710 Ribadeo. Lugo · Tfno: 684636505 - 982166628 · info@lamardelibros.com